"אב השנה" : מוכן לא לראות ילדיי בתמורה לתוספת כספית

על ידי 5 באוגוסט 2018דיני משפחה, כתבות

אב מאשדוד העלה רעיון בדיון גירושין עם אשתו: להוסיף 700 שקלים דמי מזונות ילדים .  התמורה: הוא מוכן שילדיו לא יבואו לביתו במסגרת הסדרי ראייה

את אות אב השנה אב הזה לא יקבל. בתמורה להוספת 700 שקלים לגרושתו הוא טען כי יהיה מוכן שילדיו לא יבואו לראותו בביתו. התביעה שלו להפחתת מזונות וההצעה הזאת ירדה מהפרק בסוף הדיון.

בני זוג מאשדוד, שהגיעו להסכם גירושין הסדירו את מכלול העניינים שבניהם לרבות בעניין הרכוש משמורת הילדים מזונות הילדים והסדרי הראייה של ארבעת ילדיהם. ההסכם בין ההורים אושר וקיבל תוקף של פסק דין בבית הדין הרבני. להורים אלה יש ילדה נכה בעלת צרכים מיוחדים אשר מצויה בטיפולה של האם.

בין הצדדים הוסכם כי משמורת הילדים תהיה בידי האם, תוך שהאב יוכל לראות הילדים בכל עת שיחפוץ. במסגרת הסכם הגירושין סוכם כי לכל ילד ישלם האב סך של כ – 1300 שקלים לחודש למזונות לכל ילד, עד הגיעו כל ילד לגיל 18 שנים.

האב הגיש לאחרונה תביעה לבית הדין הרבני האזורי באשדוד, להפחית את גובה מזונות הבת הנכה מאחר ולטענתו קצבת הנכות שלה הוגדלה. האישה באמצעות בא כוחה עוה"ד שרון פרץ, מומחה לדיני משפחה הגיש כתב הגנה ודרש לסלק על הסף את תביעת האב להפחתת מזונות בתו הנכה.

בין היתר ציין עוה"ד פרץ כי הסכום שעליו הסכימו ההורים למזונות כל ילד, הינו ברף המינימלי, שבתי המשפט פוסקים וכי אין מקום כלל להפחית המזונות עוד. בנוסף טען עוה"ד פרץ במהלך הדיון בבית הדין הרבני כי האב לא הוכיח שינוי נסיבות המצדיק דיון בהפחתת מזונות.

האב הגדיל לעשות ובדיון טען כי הוא מוכן למחוק את התביעה, שהגיש להפחתת מזונות הילדה הנכה, שהגיש ואף להוסיף סך של – 700 שקלים ,תוספת מזונות לאם עבור מזונות הילדים האחרים וזאת בתנאי שהאם תסכים שילדיהם, לא יבואו אליו הביתה. הוא טען כי הוא נדרש לשלם שכר דירה ב – 700 שקלים יותר עבור דירה גדולה, יותר מזו שבא הוא גר בה כיום, ולכן העדיף שלא

יבואו לראותו.

אין ספק כי הצעה זו של האב שלא לראות את ילדיו תמורת תשלום של 700 שקלים בנוסף לטובת האם מקוממת ביותר ומעלה תמיהה גדולה בלשון המעטה באשר לרצונו זה של האב שלא לראות את ילדיו אצלו בבית.

לאחר דיון סוער שהתקיים בבית הדין הרבני ולאחר טענות משפטיות וטענות עובדתיות שהעלה בא כח האישה עוה"ד פרץ כנגד דרישת האב להפחתת מזונות הילדה הנכה נאלץ האב למחוק את תביעתו ולהסירה מעל שולחן הדיונים בבית הדין.