האם המצב הביטחוני עשוי להשפיע על הסדרי ראיה ומזונות?

על ידי 5 באוגוסט 2018דיני משפחה, מאמרים

כיצד יש לנהוג כאשר אחד מהורי הילדים הקטינים או שניהם מתגוררים באזור הלחימה קרי: באזור הדרום (אם כי הרדיוס התרחב אף לאזור המרכז ולירושלים)?  האם בשל כך ייפסקו הסדרי הראייה בין ההורה שאינו משמורן על הילדים לבין ילדיו הקטינים בעוד מתנהל מבצע "עמוד ענן" ?

האם אב שחויב בתשלום מזונות ילדיו יחויב להמשיך ולשלם מזונות ילדיו אף אם הוא עצמו הפסיק עבודתו באופן זמני בשל הלחימה בדרום או אף אם נפגעה הכנסתו בשל כך?

התשובה לכך נעוצה לדעתי בעצם השאלה,  דהיינו, יש לזכור כי מבצע "עמוד ענן" הוא זמני וחריג לחיינו בדרך כלל וטוב שכך.

לכן, לדעתי אין בסיס משפטי איתן להפסקת הסדרי ראייה בין ההורה שאינו משמורן לילדיו הקטינים ו/או להפסיק לשלם את מזונותיהם של ילדיו הקטינים עקב מבצע עמוד ענן והמצב הביטחוני בעקבותיו.

מדובר בתקופה זמנית ובודאי מצופה משני ההורים כי ישכילו לפעול בשיקול דעת בוגר ואחראי לטובת ילדיהם הקטינים כך שידאגו לקיומם של הסדרי ראייה כאלה שיש בהם להגן על שלומם של הילדים.

יחד עם זאת, אם אחד ההורים איבד את שיקול דעתו הבוגר והאחראי בתקופה זו של הלחימה, הרי יהא מקום לשקול לפנות לערכאה השיפוטית להכרעה בעניין.

אף לעניין מזונות הילדים הרי שקשה לומר שבשל מצב כלכלי כזה או אחר – ותהא הסיבה המוצדקת אשר תהא – כי ניתן יהיה לפטור האב לשלם למזונות ילדיו.  בתקופת מבצע "עמוד ענן", הילדים ממשיכים לצרוך אוכל. אולי אפילו יותר מהרגיל בעודם יושבים בחרדה ו/או בחוסר מעש בבית לא הרחק מהמקרר) ו/או שאר צרכים הכרחיים חיוניים לקיומם.

אסייג זאת בכך שככל שהתקופה הזו של הלחימה תהא ארוכה ומתמשכת ונקווה שלא, הרי שנראה כי ניתן יהא להעלות טענה להפחתת המזונות בכל הנוגע לרכיבי מזונות הילדים המתייחסים לצרכים שהם מעבר לצרכים ההכרחיים של הילדים כגון – חוגים, בילויים, נופשים, תרבות ופנאי וכיוצ"ב, אשר בימים אלה אינם מתקיימים בדרך כלל.

מאמר זה אינו בא להחליף ייעוץ משפטי לכל מקרה לגופו.